Työnantaja

Tuottavuusapu

Tarjoamme ammattitaitoista apuamme tuotannon, hankintatoimen ja johtamisen alueille. Lupaamme konkreettista otetta, emme kalvosulkeisia.
Autamme yrityksenne kehitystyön käynnistämisessä ja annamme apua muutoksen toteutuksessa yhdessä henkilöstönne kanssa.
Valmennustuen esimerkkejä:


Tuottavuusperusteet Lean-yritysten toimintatavat
Jatkuva parantaminen JP- aloitetoiminta, palkitseminen
Siisteys ja järjestys 5S -tuotanto, -kunnossapito, -toimistot
Kehitysryhmätyö Kaizen, ongelmanratkaisutekniikat
Tuottava kunnossapito TPM, käyttäjäkunnossapito
Tiimityö Tiiminvetäjävalmennus, itseohjautuvuus
Tuottavuus Työntutkimukset, mittarit ja tavoitteet
Henkilöstön johtaminen Tavoite- ja tulosjohtaminen, kehityskeskustelut
Joustavuuden kehittäminen Monitaitoisuus, tuoterakenteet
Strategian jalkauttaminen Toimintasuunnitelmat / tavoitteet, SWOT
Hankintatoimen tehostaminen Toimittaja-analyysit, kilpailuttaminen, tavoitteet
Palkkausperusteet Tulospalkkaus, mittarointi
Logistiikan kehittäminen Ohjaamismallit, välivarastot